Clickable Image 
 


Manželská setkání
Víkendy pro ženy
Víkendy pro matky a dcery
Víkendy pro muže
Víkendy pro otce s dospívajícím synem
Příprava snoubenců
Spolupracující organizace
Plán akcí
Kontakty

  

Spolupracující centra

 

Spolupracující organizace

 

 

          

Servery s obdobným zaměřením

manželé, rodina

 • www.setkani.org stránky Manželská setkání v Kroměříži -YMCA setkání
 • www.mstretnutia.sk stránky Manželských setkání na Slovensku
 • www.prorodiny.cz stránky CPR Ostrava, které organizuje Manželská setkání v Hranicích
 • www.zr.ymca.cz stránky YMCA - Živá rodina; také oni využívají ve své činnosti program Manželských setkání.
 • www.genea-spr.cz odkaz na další z organizací pořádajících manželská setkání a řadu dalších prorodinně orientovaných programů: občasnké sdružení Genea-sdružení pro rodinu
 • České sdružení Církve adventistů s.d. prezentuje aktivity zaměřené na podporu rodinného života na svých stránkách pod složkou Křesťanský domov
 • www.sweb.cz/pecovatele stránky pečovatelů Manželských setkání
 • http://www.pracearodina.cz/projekt/index projekt, který se zabývá možnostmi sladění rodinného a pracovního života. Informace o připravovaných a realizovaných konferencích, písemných materiálech.
 • www.family.org website jedné z nejznámějších mezinárodních organizací zaměřených na rodinu "Focus on the Family", jejíž vůdčí osobností je i u nás známý autor J.Dobson.
 • www.wmmi.info finské stránky pro manžele včetně anglické verze
 • www.marriageencounter.org hnutí manželských párů v U.S.

chlapi

 • www.chlapi.cz stránky věnované chlapům: diskusní skupiny, archiv z návštěv P. Richarda Rohra v ČR, knížky, ...
 • chlapi.proglas.cz stránky věnované chlapům: archiv zápisů ze setkávání jednotlivých skupin (tento server pokračuje v činnosti zde, v záložce chlapi)
 • www.chlapi.cz/rozvrh-praha rozvrh pražských setkání

YMCA
Novinky

 

16.7. - 23.7. 2017

Manželská setkání v Litomyšli 2017

Týdenní letní kurz

 

22.9.-24.9. 2017

Víkend pro otce s dospívajícím synem I.

Aneb: „Mnoho mužů má děti, ale málo dětí má otce!“

 
 


 

Manželská setkání Víkendy pro ženy Víkendy pro matky a dcery Víkendy pro muže Víkendy pro otce s dospívajícím synem Příprava snoubenců Spolupracující organizace Plán akcí Kontakty
CommentCommentCommentCommentCommentCommentCommentCommentCommentCommentCommentComment